Bekkenbodemtherapie

Bekkenbodem therapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. De fysiotherapeut kan ingeschakeld worden als de klachten te maken hebben met een verkeerde samenwerking tussen bekkenbodemspieren, het middenrif en de buikorganen. Oefeningen ter bewustwording, aan- en ontspanning van de bekkenbodemspier maken deel uit van deze therapie. Daarnaast ontvangt u ook adviezen over ademhaling, houding en bewegen. Omdat u de spieren zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om deze te trainen en goed te gebruiken. Een fysiotherapeut met goede kennis van de bekkenbodem kan u hierbij begeleiden.

Klachten die behandeld kunnen worden met bekkenbodemtherapie zijn bijvoorbeeld:

  • Klachten die het gevolg zijn van een te slappe bekkenbodem zoals bijvoorbeeld, incontinent, moeite met het ophouden van de plas, gevoel van verzakking.
  • Klachten die het gevolg zijn van een te gespannen bekkenbodem en kunnen lijden tot bijvoorbeeld obstipatie (verstopping) of pijnklachten bij gemeenschap.
  • Pijnklachten voor en na een prostatectomie.

Binnen Fysiotherapie de Risselt is Mechteld te Boome gespecialiseerd in de behandeling van bekkenbodemklachten.