Medical Taping

Medical taping is een vorm van tapen waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.

Afhankelijk van de manier van tapen kan het gebruikt worden bij:

  • Spierblessures
  • Sturing van het gewricht
  • Behandeling van pijnpunten
  • Lymfedrainage
  • Hooikoorts

Bijzonder om te vermelden is dat de tape de klachten bij hooikoorts sterk kan verminderen. De tape beïnvloedt de hulpademhalingsspieren en via het zenuwstelsel ook het longgebied. Deze manier van tapen wordt ook vaak toegepast bij COPD. Meestal is 1x tapen voldoende voor een langere tijd klachtenreductie. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Binnen Fysiotherapie de Risselt zijn Mechteld te Boome, Petra Jansen, Marieke van Soest en Desiree van der Sanden gecertificeerd in deze tapemethode.