Neurorevalidatie

Neurorevalidatie richt zich op het optimaliseren en/of verbeteren van motorische  functies en vaardigheden. De therapie richt zich op mensen die te maken hebben (gehad) met hersenletsel, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte. Ook is de therapie geschikt voor mensen met andere aandoeningen van het centrale zenuwstelsel.

Neurorevalidatie is een vorm van oefentherapie waarbij geoefend wordt op het verbeteren van motorische functies en vaardigheden. Denk aan balans & evenwicht, verminderen van spasticiteit, verbeteren van conditie en spierkracht. Het doel van de behandelingen is om het zelfstandige functioneren in het dagelijkse leven van de patiënt te vergroten.

Naast pure fysieke problemen spelen vaak ook andere factoren een rol in het revalidatieproces van de neurologische patiënt. U moet hierbij denken aan; spraak- en taalproblemen (afasie), geheugenstoornissen, stoornissen in ruimtelijk inzicht of gedragsveranderingen. Dit maakt dat de neurorevalidatie een andere aanpak vraagt in het oefenen met de patiënt.