Privacyverklaring

Wij hebben een privacy beleid opgesteld waarin we op basis van de AVG van de Europese Unie en de WGBO beschrijven hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen bewaren en verwijderen. Wanneer wij u helpen dan moeten wij persoonsgegevens verzamelen om een goede behandeling of begeleiding te kunnen geven, om dit administratief te verwerken en om onze praktijkvoering te laten voldoen aan ons praktijkreglement, de wet en de overeenkomsten met zorgverzekeraars.

Privacy

Bij aanvang van onze dienstverlening vragen wij u akkoord voor ons praktijkreglement. U kunt ditzelf aanvinken in uw patiënten portaal of we noteren een akkoord in uw elektronisch dossier. Bij de leeftijd jonger dan 16 jaar verwerken we de persoonsgegevens alleen na toestemming door
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben en gebruiken ze ook alleen voor het doel waarmee wij ze ontvangen hebben. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • naam,
 • adres,
 • postcode,
 • woonplaats,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • BSN,
 • telefoonnummer,
 • e-mail,
 • huisarts,
 • zorgverzekeraar,
 • polisnummer,
 • lichamelijke gegevens,
 • medische gegevens,
 • gegevens over onze dienstverlening aan u


Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de bedoeling waarmee wij de gegevens verkregen hebben, of als de wet ons dit verplicht. In deze gevallen delen wij persoonsgegevens met derden als; leveranciers van software en diensten ter ondersteuning van
onze praktijkvoeting, ander zorgverleners en zorgverzekeraars.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben, of de wet dit ons verplicht.