Privacy- en cookieverklaring – Fysiotherapie de Risselt – Horst

Fysiotherapie de Risselt

Header afbeelding

Adresgegevens

Deken Creemersstraat 57a
5961 JN Horst

Tel: 077 - 3981023
E-mail: info@fysiotherapiederisselt.nl

Ferdinand Bolstraat 43
5914 XN Venlo

Openingstijden

Maandag: 07:30 - 20:00
Dinsdag: 07:30 - 20:00
Woensdag: 07:30 - 18:00
Donderdag: 07:30 - 20:00
Vrijdag: 07:30 - 20:00
Zaterdag: 09:00 - 12:00

Contact & Route

Heeft u vragen aan onze praktijk dan kunt u ons altijd bellen of een bericht versturen via het contactformulier.

Privacy- en cookieverklaring

PRIVACY
Wij hebben een privacy beleid opgesteld waarin we op basis van de AVG van de Europese Unie
en de WGBO beschrijven hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven,
overdragen bewaren en verwijderen. Wanneer wij u helpen dan moeten wij persoonsgegevens
verzamelen om een goede behandeling of begeleiding te kunnen geven, om dit administratief te
verwerken en om onze praktijkvoering te laten voldoen aan ons praktijkreglement, de wet en de
overeenkomsten met zorgverzekeraars
Bij aanvang van onze dienstverlening vragen wij u akkoord voor ons praktijkreglement. U kunt dit
zelf aanvinken in uw patiënten portaal of we noteren een akkoord in uw elektronisch dossier. Bij
de leeftijd jonger dan 16 jaar verwerken we de persoonsgegevens alleen na toestemming door
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben en gebruiken ze ook alleen voor
het doel waarmee wij ze ontvangen hebben. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
naam, adres, postcode, woonplaats , geslacht, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, e-mail,
huisarts, zorgverzekeraar, polisnummer, lichamelijke gegevens, medische gegevens en
gegevens over onze dienstverlening aan u.
Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de bedoeling waarmee wij
de gegevens verkregen hebben, of als de wet ons dit verplicht. In deze gevallen delen wij
persoonsgegevens met derden als; leveranciers van software en diensten ter ondersteuning van
onze praktijkvoeting, ander zorgverleners en zorgverzekeraars.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze
gekregen hebben, of de wet dit ons verplicht.